Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77236
Title: Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng
Authors: Lê Quốc Sử
Keywords: Trần Phú
Tổng Bí thư
Đảng Cộng sản Việt Nam
Tiểu sử
Cách mạng Việt Nam
Chính trị
324.2597
Abstract: Cuốn sách kể về tiểu sử cuộc đời của tổng Bí thư Trần Phú - người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, ông được xem là tấm gương sáng hội tụ đầy đủ các yếu tố về chí khí, cốt cách cùng những đóng góp to lớn, quan trọng của ông trong thời kỳ sôi động, quyết liệt nhất của cách mạng Việt Nam.
Publisher: Nhà xuất bản Kim Đồng
Issue Date: 1965
Type: Sách
Extent: 46 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Kim Đồng
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000812_Tran Phu Tong Bi thu dau tien cua Dang_1965.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.