Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77278
Title: Những phát hiện mới khảo cổ học 1972
Authors: Lê Xuân Diệm
Keywords: Khảo cổ học
Lịch sử Việt Nam
Viện bảo tàng Lịch sử Việt Nam
Văn hóa, thể thao, du lịch
930.1
Abstract: Tài liệu cung cấp thông tin về những phát hiện mới khảo cổ học 1972 do nhiều tác giả trình bày. Bao gồm hoạt động khoa học của Viện Khảo cổ học; hoạt động khảo cổ học của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; hoạt động của Viện bảo tàng Lịch sử Việt Nam; điều tra cổ sinh đệ tứ ở Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Thái.
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Issue Date: 1973
Type: Sách
Extent: 331 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000899_Nhung phat hien moi khao co hoc 1972_1973.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.