Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77279
Title: Chặt xiềng ( Những tài liệu lịch sử từ chính biến tháng ba đến cách mạng tháng Tám 1945)
Authors: Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố
Keywords: Chiến tranh Việt Nam
Hậu chiến
Truyện
Văn học cách mạng
Văn hóa, thể thao, du lịch
959.7032
Abstract: Cuốn sách tập trung vào việc tìm kiếm mục tiêu và ý nghĩa trong cuộc sống sau chiến tranh. Những nhân vật chính trong truyện đối mặt với những vấn đề như tìm kiếm công việc, xây dựng tương lai và đối mặt với quá khứ chiến tranh đầy khó khăn.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1974
Type: Sách
Extent: 122 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000911_Chat xieng_1974.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.