Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77647
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng ứng xử sau đàn hồi của dầm nối tới sự làm việc chịu xoắn của kết cấu lõi nửa kín trong nhà nhiều tầng bê tông cốt thép
Authors: ĐOÀN XUÂN QUÝ
Issue Date: 2023-08-24
Type: Luận án, luận văn
Extent: 185 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 2._Toan_Van_LATS_Dxq.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42408
  • Size : 6,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3._Trich_yeu_LATS_-_Dxq.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42408
  • Size : 94,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4._Tom_tat_LATS_(T.A)_Dxq.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42408
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5._Tom_tat_LATS_(T.Viet)_Dxq.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42408
  • Size : 1,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6.Thongtin_kq_moi_TA-Dxq.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42408
  • Size : 19,13 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 7.Thongtin_kq_moi_TA-Dxq.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42408
  • Size : 81,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 8.Thongtin_kq_moi_TV-Dxq.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42408
  • Size : 18,58 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 9.Thongtin_kq_moi_TV-Dxq.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42408
  • Size : 114,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1._Quyet_dinh_BVCT__Doan_Xuan_Quy.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42408
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.