Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77650
Title: Nghiên cứu quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng trong quân đội phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam
Authors: HOÀNG THỊ KHÁNH VÂN
Issue Date: 2023-01-16
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 2_toan_van_luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41355
  • Size : 2,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2_toan_van_phu_luc.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41355
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3_Trich_yeu_luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41355
  • Size : 233,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4_Tom_tat_luan_an_24_trang_(E).docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41355
  • Size : 157,79 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 5_Tom_tat_luan_an_24_trang.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41355
  • Size : 199,68 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 6_Tom_tat_nhung_dong_gop_moi_(E).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41355
  • Size : 107 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 7._Dong_gop_moi_cua_luan_an_(E).docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41355
  • Size : 17,9 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 8_Tom_tat_nhung_dong_gop_moi_(VN).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41355
  • Size : 94,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 9._Dong_gop_moi_cua_luan_an_(VN).docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41355
  • Size : 19,08 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 1._Quyet_dinh_thanh_lap_hoi_dong_casp_truong.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41355
  • Size : 216,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.