Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77674
Title: Sự biến đổi hình thức kiến trúc phương Tây trong một số công trình công sở tại Đông Dương
Authors: ÔN NGỌC YẾN NHI
Issue Date: 2023-07-13
Type: Luận án, luận văn
Extent: 2 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 5._LUAN_AN_TIEN_SI_-_NCS_ON_NGOC_YEN_NHI.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42218
  • Size : 13,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2._TRANG_THONG_TIN_LATS_-_TIENG_ANH_-_NCS_ON_NGOC_YEN_NHI.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42218
  • Size : 29,07 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3._TOM_TAT_LUAN_AN_TIEN_SI_-_TIENG_ANH_-_NCS_ON_NGOC_YEN_NHI.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42218
  • Size : 293,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4._TOM_TAT_LUAN_AN_TIEN_SI_-_TIENG_VIET_-_NCS_ON_NGOC_YEN_NHI.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42218
  • Size : 430,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6._TRICH_YEU_LUAN_AN_TIEN_SI_-_NCS_ON_NGOC_YEN_NHI.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42218
  • Size : 108,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1._TRANG_THONG_TIN_LATS_-_TIENG_VIET_-_NCS_ON_NGOC_YEN_NHI.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42218
  • Size : 76,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1122-_QD_ve_viec_thanh_lap_HD_danh_gia_luan_an_tien_si_cap_co_so_-_NCS_On_Ngoc_Yen_Nhi.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42218
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.