Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77675
Title: Nghiên cứu tính toán kết cấu khung bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Việt Nam với độ tin cậy cho trước
Authors: Phạm Đức Cương
Issue Date: 2016-12-24
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • ~$AN_AN__2016.docx
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 162 B

    • Format : Microsoft Word XML  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.