Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77678
Title: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý mạng lưới thoát nước đô thị trung tâm thành phố Hải Phòng
Authors: Phạm Văn Vượng
Issue Date: 2022-12-22
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • PhamVanVuong-Toanvan_LATS-(full).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41219
  • Size : 5,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PhamVanVuong-Thongtin_LATS_(Eng).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41219
  • Size : 319,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PhamVanVuong-Thongtin_LATS_(Viet).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41219
  • Size : 335,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PhamVanVuong-24_pages_(Eng).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41219
  • Size : 3,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PhamVanVuong-24_pages_(Viet).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41219
  • Size : 3,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PhamVanVuong-Quyetdinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41219
  • Size : 524,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.