Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77683
Title: Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử dầm bê tông cốt thép chịu uốn bị hư hỏng do ăn mòn được gia cường bằng tấm CFRP.
Authors: Trần Hoài Anh
Issue Date: 2022-08-19
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan_van_LATS_Tran_Hoai_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40337
  • Size : 4,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_LATS_Tran_Hoai_Anh_[23.08.2022]_tieng_anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40337
  • Size : 2,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_LATS_Tran_Hoai_Anh_tieng_viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40337
  • Size : 2,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trich_yeu_LATS_Tran_Hoai_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40337
  • Size : 366,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dong_gop_moi_LATS_Tran_Hoai_Anh_tieng_anh.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40337
  • Size : 17,22 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Dong_gop_moi_LATS_Tran_Hoai_Anh_tieng_anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40337
  • Size : 262,31 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dong_gop_moi_LATS_Tran_Hoai_Anh_tieng_viet.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40337
  • Size : 17,19 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Dong_gop_moi_LATS_Tran_Hoai_Anh_tieng_viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40337
  • Size : 272,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • QD_thanh_lap_Hoi_dong_cap_truong.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40337
  • Size : 538,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.