Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77686
Title: Ứng dụng lý thuyết tập mờ trong lập tiến độ thực hiện dự án xây dựng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Trương Công Bằng
Issue Date: 2022-11-25
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan_an_Truong_Cong_Bang_11.2022.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41005
  • Size : 6,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Truong_Cong_Bang_-_Tom_tat_(Eng).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41005
  • Size : 890,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Truong_Cong_Bang_-_Tom_tat_luan_an_(Viet).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41005
  • Size : 765,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • InformationTruongCongBang-VN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41005
  • Size : 168,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • InformationTruongCongBnag-Eng.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41005
  • Size : 89,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • QD_TL_HD_Truong_Cong_Bang.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41005
  • Size : 310,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.