Luật biên dịch : [20]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2019)

 • Đạo luật gồm 6 chương và 53 điều, kèm theo 9 phụ lục. Đạo luật quy định những vấn đề cơ bản liên quan tới bình đẳng giới tại Hàn Quốc: những nguyên tắc cơ bản, quyền và nghĩa vụ công dân, trách nhiệm của Nhà nước, Đề án về Chính sách bình đẳng giới,....

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2018)

 • Đạo luật gồm 4 chương và 38 điều, kèm theo 14 phụ lục. Đạo luật quy định các vấn đề cơ bản liên quan tới bạo lực tình dục và bảo vệ nạn nhân: giáo dục phòng, chống bạo lực tình dục; thiết lập và vận hành cơ sở hỗ trợ giáo dục phòng, chống bạo lực tình dục; sản xuất, phân phối và phát sóng các phim tuyên truyền về phòng, chống bạo lực tình dục; tuần lễ Phòng, chống Bạo lực tìn...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2022)

 • Đạo luật gồm 5 chương và 66 điều, đính kèm 25 phụ lục. Đạo luật quy định những nội dung cơ bản về các biện pháp xử phạt hành vi bạo lực trong gia đình của Hàn Quốc: trách nhiệm trình báo; các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình; các điều khoản về đơn tố cáo; về việc chuyển giao vụ án của cán bộ tư pháp; yêu cầu các biện pháp tạm thời;...

 • item.jpg
 • Tài liệu dịch


 • - (2022)

 • Đạo luật gồm 10 chương và 47 điều, đính kèm các điều khoản chuyển tiếp. Đạo luật quy định những vấn đề cơ bản trong quản lý, thanh tra: các nguyên tắc chung, tổ chức cơ quan thanh tra, thanh tra viên, thủ tục thanh tra,...

 • item.jpg
 • Tài liệu dịch


 • - (2022)

 • Luật gồm 9 chương, 93 điều và các phụ lục, quy định các vấn đề chung liên quan tới y tế của Hàn Quốc: các quy định về phiên điều trần, trợ cấp chi phí, nhà trị liệu xoa bóp,...

 • item.jpg
 • Tài liệu dịch


 • - (2022)

 • Luật này được ban hành nhằm tăng cường quản lý đất đai, bảo đảm chế độ công hữu đất đai của Chủ nghĩa Xã hội, bảo vệ và khai thác tài nguyên đất, sử dụng hợp lý đất đai, bảo vệ thiết thực đất canh tác, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Luật gồm 8 Chương và 87 Điều

 • item.jpg
 • Tài liệu dịch


 • - (1999)

 • Đạo luật Hợp tác xã của Thái Lan gồm 10 Phần và 138 Điều trình bày các vấn đề về hợp tác xã của Thái Lan, trong đó nhấn mạnh đến một số điều khoản liên quan đến việc hạn chế các quyền và tự do của con người, theo đó, Điều 29 cùng với điều 35 và điều 45 của Hiến pháp Vương quốc Thái Lan đã quy định rằng nó sẽ chỉ được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

 • item.jpg
 • Tài liệu dịch


 • - (2022)

 • Văn bản được xây dựng phù hợp với “Luật Quản lý đất đai của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và được ban hành theo Lệnh số 256 của Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ban hành ngày 27 tháng 12 năm 1998; được sửa đổi lần đầu theo “Quyết định của Quốc vụ viện về việc bãi bỏ và sửa đổi một số quy định hành chính” ngày 08 tháng 01 năm 2011; được sửa đổi lần thứ ha...

 • item.jpg
 • Tài liệu dịch


 • - (2023)

 • Luật Ngân hàng Thương mại của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gồm 9 chương 95 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 quy định một số nội dung chính: những quy định chung; thành lập và cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại; bảo vệ bên gửi tiền; quy tắc cơ bản về nghiệp vụ cho vay và các nghiệp vụ khác; kế toán và tài vụ; giám sát và quản lý; tiếp quản và chấ...

 • item.jpg
 • Tài liệu dịch


 • - (2023)

 • Luật Ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước của Cộng hòa Ấn Độ gồm 8 chương, 24 điều ban hành vào ngày 23 tháng 3 năm 1974 quy định một số nội dung chính như: cơ quan ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước trung ương và cơ quan ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước của bang; cơ quan kiểm soát ô nhiễm liên bang; quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan kiểm soát ô nhiễm; ngăn ngừa và ki...

 • item.jpg
 • Tài liệu dịch


 • - (2023)

 • Luật Về hoạt động của các tổ chức tài chính của Vương Quốc Thái Lan gồm 8 chương 163 Điều Ban hành vào ngày 27 tháng 01 năm 2008 quy định một số nội dung chính về việc thành lập và xin cấp phép; cấu trúc của tổ chức tài chính; giám sát tổ chức tài chính; kiểm tra các tổ chức tài chính; khắc phục tình trạng hoặc hoạt động của các tổ chức tài chính; tiếp quản quyền kiểm soát tổ ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20