Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77697
Title: Góp ý vào Tờ trình điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Authors: Giàng A Chu
Keywords: Báo cáo nghiên cứu khả thi
Dự án thu hồi bồi thường
Hỗ trợ tái định cư
Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Abstract: Bài viết trình bày một số thông tin về dự án và một số góp ý Tờ trình điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Issue Date: 2023-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 6 tr, pdf
Method: BVCG_Hoạt động thẩm tra các nội dung quan trọng của HĐDT
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG_GIANG A CHU_ Góp ý sân bay Long Thành_2023_VDT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 275,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.