Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77699
Title: Góp ý điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Authors: Giàng A Chu
Keywords: Chủ trương đầu tư
Ka Pét
Hồ chứa nước
Hàm Thuận Nam
Bình Thuận
Abstract: Bài viết trình bày dự án và những góp ý về chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Issue Date: 2023-03
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 5 tr, pdf
Method: BVCG_Hoạt động thẩm tra các nội dung quan trọng của HĐDT
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG_GIANG A CHU_ Góp ý DA Hồ Kapet_2023_VDT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 252,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.