Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77699
Title: Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới
Authors: Hoàng Thị Hạnh
Issue Date: 2022-05-16
Type: Luận án, luận văn
Extent: 181 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Tài chính - Marketing
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1._Luan_an_Hoang_Thi_Hanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\39724
  • Size : 2,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.__Tom_tat_tieng_Viet_Hoang_Thi_Hanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\39724
  • Size : 2,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3._Tom_tat_tieng_Anh_Hoang_Thi_Hanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\39724
  • Size : 5,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4._Dong_gop_moi_TV_Hoang_Thi_Hanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\39724
  • Size : 369,64 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5._Dong_gop_moi_TA_Hoang_Thi_Hanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\39724
  • Size : 349,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6._QD_thanh_lap_hoi_dong_cap_coso_-_Hoang_Thi_Hanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\39724
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 7._QD_thanh_lap_hoi_dong_cap_Truong_-_Hoang_Thi_Hanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\39724
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.