Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77702
Title: Tác động của đa dạng hóa đến rủi ro của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Lê Trương Niệm
Issue Date: 2022-11-10
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Tài chính - Marketing
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1._Luan_an_-_Le_Truong_Niem.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40866
  • Size : 3,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2._Tom_tat_LA_tieng_Viet_-_Le_Truong_Niem.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40866
  • Size : 212,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3._Tom_tat_LA_tieng_Anh_-_Le_Truong_Niem.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40866
  • Size : 169,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4._Dong_gop_moi_tieng_Viet_-_Le_Truong_Niem.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40866
  • Size : 248,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5._Dong_gop_moi_tieng_Anh_-_Le_Truong_Niem.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40866
  • Size : 132,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6._QD_thanh_lap_hoi_dong_cap_co_so_-_Le_Truong_Niem.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40866
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 7._QD_thanh_lap_hoi_dong_cap_truong_-_Le_Truong_Niem.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40866
  • Size : 720,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.