Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77704
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMai Thị Tuyết Nhung
dc.date.issued2023-08-04
dc.date.submitted2023-08-11
dc.identifier.other42291
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/77704-
dc.format.extent1 tr.; PDF/A
dc.language.isovi
dc.rightsTrường Đại học Tài chính - Marketing
dc.titleQUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT DỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VA VỪA TẠI VIỆT NAM
dc.typeLuận án, luận văn
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1._Luan_an_-_Mai_Thi_Tuyet_Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42291
  • Size : 2,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2._Tom_tat_tieng_Viet_-_Mai_Thi_Tuyet_Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42291
  • Size : 589,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3._Tom_tat_tieng_Anh_-_Mai_Thi_Tuyet_Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42291
  • Size : 431,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4._Dong_gop_moi_tieng_Viet_-_Mai_Thi_Tuyet_Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42291
  • Size : 136,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5._Dong_gop_moi_tieng_Anh_-_Mai_Thi_Tuyet_Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42291
  • Size : 67,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6._QD_thanh_lap_Hoi_dong_cap_co_so_-_Mai_Thi_Tuyet_Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42291
  • Size : 737,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.