Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77743
Title: Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan thành phố Bắc Giang hướng tới đô thị xanh.
Authors: Đào Công Hùng
Issue Date: 2019-12-11
Type: Luận án, luận văn
Extent: 2 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan_an_Dao_Cong_Hung_Full_12.2019.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34470
  • Size : 16,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nhung_dong_gop_moi_cua_Luan_an_06.12.2019_(EN).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34470
  • Size : 20,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nhung_dong_gop_moi_cua_Luan_an_ngay_06.12.2019.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34470
  • Size : 138,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_LA_12.2019_(EN).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34470
  • Size : 502,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_LA_12.2019_tieng_viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34470
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.