Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77744
Title: Phương pháp phần tử hữu hạn đẳng hình học cho phân tích giới hạn và thích nghi của kết cấu
Authors: Đỗ Văn Hiến
Issue Date: 2020-06-30
Type: Luận án, luận văn
Extent: 274 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan_An_NCS_Do_Van_Hien_24_06_2020.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35923\NCS_Do_Van_Hien
  • Size : 6,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat_luan_an_tieng_Anh_NCS_Do_Van_Hien_24_06_2020.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35923\NCS_Do_Van_Hien
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat_luan_an_tieng_Viet_NCS_Do_Van_Hien_24_06_2020.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35923\NCS_Do_Van_Hien
  • Size : 1,08 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang_hong_tin_LA_tieng_viet_Do_Van_Hien_24_06_2020.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35923\NCS_Do_Van_Hien
  • Size : 15,52 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Trang_thong_tin_LA_tieng_Anh_Do_Van_Hien_24_06_2020.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35923\NCS_Do_Van_Hien
  • Size : 15,58 kB

  • Format : Microsoft Word XML • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.