Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77748
Title: Đánh giá độ bền thấm nước và khuếch tán ion clorua của bê tông có xét đến yếu tố ứng suất nén, ứng dụng trong kết cấu cầu.
Authors: Hồ Xuân Ba
Issue Date: 2020-06-12
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Giao thông Vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.Thuyet_minh_Luan_an_(7-6-2020)__HOXUANBA.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\35347\NOP_FILE_PHONG_SDH_7-6-2020_NCS_HO_XUAN_BA
  • Size : 2,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.Tom_tat_luan_an_(Tieng_Viet)_(7-6-2020)_HOXUANBA.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\35347\NOP_FILE_PHONG_SDH_7-6-2020_NCS_HO_XUAN_BA
  • Size : 665,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.Tom_tat_luan_an_(Tieng_Anh)_(7-6-2020)_HOXUANBA.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\35347\NOP_FILE_PHONG_SDH_7-6-2020_NCS_HO_XUAN_BA
  • Size : 573,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4._Thong_tin_chung_(TIENG_VIET+Eng)-HOXUANBA.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\35347\NOP_FILE_PHONG_SDH_7-6-2020_NCS_HO_XUAN_BA
  • Size : 59,5 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • 5._Thong_tin_chung_(TIENG_ANH)-HOXUANBA.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\35347\NOP_FILE_PHONG_SDH_7-6-2020_NCS_HO_XUAN_BA
  • Size : 47,5 kB

  • Format : Microsoft Word • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.