Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77750
Title: Quy hoạch khu nhà ở công nhân khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng gắn với sinh kế bền vững và phát triển cộng đồng.
Authors: Lê Lan Hương
Issue Date: 2022-04-08
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Quyet_dinh_Bao_ve_cap_Truong.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\39444\Gui_Bo_Luan_an_Le_Lan_Huong
  • Size : 709,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THONG_TIN_TOM_TAT_NHUNG_DONG_GOP_MOI_(E).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\39444\Gui_Bo_Luan_an_Le_Lan_Huong
  • Size : 122,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THONG_TIN_TOM_TAT_NHUNG_DONG_GOP_MOI_(V).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\39444\Gui_Bo_Luan_an_Le_Lan_Huong
  • Size : 190,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOAN_VAN_LUAN_AN_Le_Lan_Huong.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\39444\Gui_Bo_Luan_an_Le_Lan_Huong
  • Size : 14,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM_TAT_TIENG_ANH_Le_Lan_Huong.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\39444\Gui_Bo_Luan_an_Le_Lan_Huong
  • Size : 521,57 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM_TAT_TIENG_VIET_Le_Lan_Huong.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\39444\Gui_Bo_Luan_an_Le_Lan_Huong
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trich_yeu_LATS_Le_Lan_Huong.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\39444\Gui_Bo_Luan_an_Le_Lan_Huong
  • Size : 227,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.