Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77789
Title: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu dầm bê tông dự ứng lực đúc sẵn với bê tông cường độ cao cho phát triển giao thông khu vực Đông Nam Bộ
Authors: Võ Vĩnh Bảo
Issue Date: 2022-04-06
Type: Luận án, luận văn
Extent: 172 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Giao thông vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 01._Toan_van_luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\39420
  • Size : 3,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02._Phu_luc_luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\39420
  • Size : 13,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 03._Tom_tat_luan_an_(tieng_Viet).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\39420
  • Size : 731,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 04._Tom_tat_luan_an_(tieng_Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\39420
  • Size : 597,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 05._Thong_tin_dong_gop_cua_luan_an_(tieng_Viet).docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\39420
  • Size : 15 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 06._Thong_tin_dong_gop_cua_luan_an_(tieng_Anh).docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\39420
  • Size : 14,98 kB

  • Format : Microsoft Word XML • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.