Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77795
Title: Nâng cao cơ tính tổng hợp của gang cầu bằng xử lý nhiệt tạo nền ferit và ausferit
Authors: Hoàng Anh Tuấn
Issue Date: 2022-03-29
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Bách khoa Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • Noi_dung_Luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\39380\NCS_Hoang_Anh_Tuan
  • Size : 9,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong_tin_dua_len_mang_bang_Tieng_Anh_Hoang_Anh_Tuan.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\39380\NCS_Hoang_Anh_Tuan
  • Size : 109,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong_tin_dua_len_mang_bangTieng_Viet_Hoang_Anh_Tuan.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\39380\NCS_Hoang_Anh_Tuan
  • Size : 304,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_Luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\39380\NCS_Hoang_Anh_Tuan
  • Size : 2,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trich_yeu_luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\39380\NCS_Hoang_Anh_Tuan
  • Size : 327,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.