Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77801
Title: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tài trợ nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Phương
Issue Date: 2023-04-10
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1._Luan_an_NCS_Nguyen_thi_Phuong.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41801
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 2._Luan_an_tom_tat_tieng_Anh.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41801
  • Size : 355 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • 3._Luan_an_tom_tat_tieng_Viet.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41801
  • Size : 394 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • 4._Dong_gop_moi_cua_luan_an_tieng_Anh.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41801
  • Size : 17,79 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 5._Dong_gop_moi_cua_luan_an__tieng_Viet.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41801
  • Size : 20,42 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • CV_dang_tai_luan_an_153_HVKHCN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41801
  • Size : 168,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.