Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80139
Title: Cơ hội phục hồi ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch Covid-19
Authors: Nguyễn Thanh Tâm
Keywords: Cơ hội phục hồi ngành du lịch Việt Nam
Sau đại dịch Covid-19
Cơ hội
Phục hồi
Ngành du lịch
Việt Nam
Covid-19
Du lịch
Abstract: Bài viết trình bày thực trạng ngành du lịch Việt Nam thời kỳ Covid-19; những kinh nghiệm du lịch của các quốc gia trên thế giới trong đại dịch và từ đó kiến nghị một số giải pháp giúp phục hồi ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch.
Issue Date: 2021
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 03 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tvqh_Cohoiphuchoinganhdulichvietnamsaudaidichcovid-19_Tcktcatbd.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.