Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80149
Title: Giải pháp thúc đẩy ngành Du lịch Việt Nam phát triển trong đại dịch COVID-19
Authors: Vũ Thị Thu Hằng
Keywords: Giải pháp
Thúc đẩy
Ngành Du lịch
Việt Nam
Phát triển
Đại dịch COVID-19
Covid-19
Du lịch
Abstract: Bài viết phân tích những thách thức và khó khăn đối với ngành Du lịch của các nước trong khu vực và trên thế giới nói chung và ngành Du lịch Việt Nam nói riêng và hàm ý đối với ngành Du lịch Việt Nam phải chuyển hướng tập trung vào phát triển du lịch nội địa thành mũi nhọn, bắt kịp xu hướng chuyển đổi số, tiếp tục gây ấn tượng trên thế giới.
Issue Date: 2021
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 10 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trang Thông tin Tài chính doanh nghiệp của Hội tư vấn thuế Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.