Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80244
Title: Để góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống ùn tắc giao thông
Authors: Tạ Thanh Tình
Keywords: Giao thông đường bộ
Trật tự an toàn giao thông
Phòng , chống ùn tắc giao thông
Giao thông, vận tải
Abstract: Để góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống ùn tắc giao thông
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 6 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản năm 2021
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.