Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80246
Title: Hoàn thiện pháp luật về thu phí đường bộ tại các công trình giao thông đầu tư theo hình thức BOT
Authors: Nguyễn Doãn Phương
Keywords: Thu phí BOT
Giao thông đường bộ
Dự án BOT
Giao thông, vận tải
Abstract: Bài viết phân tích những bất cập trong quy định pháp luật hiện hành về hoạt động thu phí BOT, từ đó đưa ra một số đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật nhằm khắc phục những tồn tại trên thực tế và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ theo hình thức BOT.
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 5 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tảiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.