Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80247
Title: Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe mô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ
Authors: Huỳnh Kim Thiện
Keywords: Xử phạt vi phạm hành chính
Người điều khiển xe mô tô
Giao thông đường bộ
Giao thông, vận tải
Abstract: Bài viết phân tích những hạn chế, bất cập của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe mô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, từ đó, đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 15 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam năm 2020
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tảiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.