Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80250
Title: Luật Đất đai (sửa đổi) với phát triển đô thị và kinh tế
Authors: Nguyễn Hưng Quang
Keywords: Luật Đất đai (sửa đổi)
Đô thị
Kinh tế
Giao thông, vận tải
Abstract: Bài viết trình bày các vấn đề về: 1) Mô hình đường sắt đô thị và phát triển bất động sản Hồng Kông; 2) Phát triển đô thị theo định hướng giao thông và phân tích các vấn đề pháp lý đối với việc phát triển đô thị theo định hướng giao thông; 3) Một số góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai để thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế
Issue Date: 2022
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 16 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Hội thảo: “Bảo đảm tính thống nhất của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với một số luật có liên quan” do Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tổ chức Hanns Seidel tổ chức ngày 14/10/2022.
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tvqh_Luatdatdai(Suadoi)Voiphattriendothivakinhte_Nhquang&Csu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.