Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80251
Title: Tác động của dịch COVID-19 với ngành hàng không và giải pháp vượt qua khó khăn, hướng tới tương lai
Authors: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Keywords: Tác động
Dịch Covid-19
Ngành hàng không
Hàng không
Giải pháp vượt qua khó khăn
Giải pháp
Khó khăn
Hướng tới tương lại
Tương lai
Giao thông, vận tải
Abstract: Bài viết trình bày tác động của dịch COVID-19 với ngành hàng không thế giới và giải pháp của các quốc gia; Tác động của dịch COVID-19 đối với ngành hàng không Việt Nam và các giải pháp của Vietnam Airlines; Vai trò, tiềm năng phát triển của ngành hàng không Việt Nam và Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airline và kiến nghị các giải pháp của cơ quan quản lý nhà nước
Issue Date: 2021
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 12 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Viện Hàn Lâm Khoa họa xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội ngày 05/12/2021
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.