Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/80754
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorViện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-07-23
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/80754-
dc.description.abstractTổng hợp các ý kiến trao đổi của các chuyên gia, nhà khoa học tại Tọa đàm "Biểu quyết trực tuyến của Quốc hội: Một số vấn đề pháp lý đặt ra" do Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức. Trong đó, các ý kiến tập trung, đề cập đến các quy định của pháp luật và vấn đề pháp lý đặt ra đối với biểu quyết trực tuyến của Quốc hội như: hình thức biểu quyết trực tuyến; những thuận lợi và thách thức; nội dung có thể biểu quyết trực tuyến; những điều kiện đảm bảo để thực hiện hình thức biểu quyết trực tuyến; kinh nghiệm một số nước, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid 19.
dc.format.extent15 tr.; PDF/A
dc.language.isovi
dc.rightsViện Nghiên cứu lập pháp
dc.subjectBiểu quyết trực tuyến
dc.subjectQuốc hội
dc.subjectMột số vấn đề pháp lý đặt ra
dc.subjectPháp lý
dc.subjectBiểu quyết
dc.subjectTrực tuyến
dc.subjectTổ chức và hoạt động của Quốc hội
dc.titleBiểu quyết trực tuyến của Quốc hội: Một số vấn đề pháp lý đặt ra
dc.typeTài liệu tham khảo
dc.coverageThư viện Quốc hội
dc.source.methodViện Nghiên cứu lập pháp-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.