Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80757
Title: Các quy định của Nội quy kỳ họp ở nghị viện một số nước
Authors: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu Khoa học
Keywords: Quy định
Nội quy kỳ họp
Nghị viện
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Abstract: Chuyên đề nghiên cứu về nội quy và hoạt động, cách thức tổ chức kỳ họp của Quốc hội một số nước; các quy định về kỳ họp của Quốc hội như: Thời gian tiến hành kỳ họp; Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Quốc hội; các quy định về phiên họp toàn thể; Về sự tham gia các phiên họp của ĐBQH; Về phiên họp kín và phiên họp công khai; Chỗ ngồi trong hội trường và vị trí phát biểu; Thủ tục tiến hành phiên họp thảo luận của Quốc hội; Thủ tục biểu quyết; Về kỷ luật tại phiên họp; Biên bản của Quốc hội…
Issue Date: 2022
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 24 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tvqh_Cacquydinhcuanoiquykyhoponghivienmotsonuoc_Tttttvnckhvpqh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 225,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.