Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80758
Title: Quy định và thủ tục phiên họp của nghị viện - Kinh nghiệm từ một số quốc gia được lựa chọn: Nghị viện châu Âu (EP)
Authors: Đại học Fribourg
Keywords: Quy định
Thủ tục phiên họp
Nghị viện
Quốc gia
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Abstract: Bài viết giới thiệu về tổ chức và hoạt động của Nghị viện châu Âu (EP), cách thức tổ chức phiên họp của EP; và phản ứng của Nghị viện Châu Âu trước tác động của địa dịch Covid-19.
Issue Date: 2021
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 20 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Fribourg và Tổ chức Hanns Seidel Việt Nam, tháng 10 năm 2021
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.