Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/81480
Title: Chính sách kinh tế vĩ mô ứng phó với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Tiến Dũng
Keywords: Chính sách
Kinh tế vĩ mô
Vĩ mô
Ứng phó
Ảnh hưởng
Đại dịch COVID-19
Covid-19
Kinh nghiệm quốc tế
Kinh nghiệm
Quốc tế
Gợi ý chính sách
Việt Nam
Kinh tế
Abstract: Nghiên cứu phân tích hệ thống các chính sách tài khóa và tiền tệ đã đem lại thành công bước đầu ở 15 quốc gia có khả năng chống chịu tốt với các ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 theo xếp hạng của Ngân hàng Đầu tư châu Âu; phân tích bối cảnh thực tế tại Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu bài học kinh nghiệm các nước và thực tiễn Việt Nam, tác giả nêu một số hàm ý chính sách cho Việt Nam để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi.
Issue Date: 2021
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 12 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trang Thông tin Tài chính doanh nghiệp của Hội tư vấn thuế Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.