Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/81680
Title: Pháp luật hợp đồng trong lĩnh vực dân sự, đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Pháp luật hợp đồng
Dân sự
Đất đai
Nhà ở
Kinh doanh bất động sản
Pháp luật
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá quy định của pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực dân sự, đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản nhằm chỉ ra những điểm mâu thuẫn, thiếu đồng bộ. Trên cơ sở đó, kiến nghị một số giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật này.
Issue Date: 2020
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 6 tr.; PDF
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số tháng 8 (341) năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số tháng 8 (341) năm 2020
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.