Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/81708
Title: Bản chất pháp lý của quyền sử dụng đất trong pháp luật Việt Nam
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Bản chất pháp lý
Quyền sử dụng đất
Đất đai
Nhà nước
Pháp luật
Abstract: Bài viết phân tích các khía cạnh pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất
Issue Date: 2017
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 4 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 8 (305) năm 2017
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tvqh_Banchatphaplycuaquyensudungdattrongphapluatvietnam_Tcdc&Pl.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.