Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/81773
Title: Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng đất trồng cây lâu năm vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
Authors: Nguyễn Văn Ngươn
Keywords: Vi phạm hành chính
Xử phạt vi phạm hành chính
Sử dụng đất trồng cây lâu năm trái pháp luật
Hình thức xử phạt
Abstract: Bài viết trình bày những vướng mắc bất cập trong pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng đất trồng cây lâu năm vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, đồng thời đề xuất hướng hoàn thiện
Issue Date: 2023-11
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí Toà án Nhân dân số 21 tháng 11 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Toà án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chínhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.