Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82054
Title: Một số vấn đề về hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Tòa hành chính nước ta hiện nay
Authors: Võ Trí Hảo
Keywords: Tòa hành chính
Nhà nước pháp quyền
Xã hội chủ nghĩa
Kiểm soát quyền lực
Tòa hiến pháp
Tòa án hành chính
Cơ quan lập pháp
Cơ quan hành pháp
Thẩm phán
Lạm quyền
Quốc gia thượng pháp
Quan hệ nhà nước và công dân
Abstract: Nước ta đang trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều đặc điểm, trong đó mối quan hệ giữa nhà nước và công dân là “bình đẳng” và nhằm phát triển mở rộng các quyền tự do, dân chủ. Một trong yếu tố" then chốt nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền mà Đảng và Nhà nước đang nhấn mạnh là cải cách tư pháp. Theo định hướng đó, bài viết đề cập về vai trò của toà hành chính và đưa ra một số kiến giải nhằm hoàn thiện tổ chức, hoạt động của tòa hành chính ở nước ta đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Issue Date: 2003
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, số 2 năm 2003
Language: vi
Right: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.