Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82252
Title: Một số kiến nghị về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Authors: Lê Phương Thanh
Keywords: Xử phạt vi phạm hành chính
An ninh, trật tự
An toàn xã hội
Hành chính
Abstract: Bài viết chỉ ra một số bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự và an toàn xã hội, từ đó  đưa ra kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chí
Issue Date: 2023-06-23
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Qlnn329.23_Mskiennghivexpvphctronglinhvucanttatxh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.