Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82256
Title: Hoàn thiện quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính
Authors: Lê Thị Phương
Keywords: Vi phạm hành chính
Xử phạt vi phạm hành chính
Hành chính
Abstract: Bài viết tập trung phân tích một số vướng mắc, bất cập về xử phạt vi phạm hành chính trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định này.
Issue Date: 2023-05-23
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dcpl380.23_Hoanthienquydinhphapluatvexuphatviphamhanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.