Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82742
Title: Góp ý chương VII "Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất" của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Bồi thường, hỗ trợ tái định cư
Nhà nước thu hồi đất
Người bị thu hồi đất
Abstract: Bài viết phân tích nội dung các quy định của Chương VII của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trên cơ sở đó đưa ra góp ý sửa đổi, bổ sung các điều luật của Chương này để khắc phục những hạn chế, bất cập, góp phần nâng cao chất lượng của Dự thảo Luật.
Issue Date: 2023-04
Type: Bài trích
Extent: 8 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.23_Gopychuongviicuaduthaoluatdatdaisd.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.