Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/83263
Title: Lập pháp thời chuyển đổi số
Authors: Phạm Duy Nghĩa
Keywords: Lập pháp
Thời chuyển đổi số
Abstract: Bài viết phân tích tác động của chuyển đổi số đối với hoạt động lập pháp ở nước ta và đề xuất một số gợi ý nhằm biến chuyển đổi số thành lợi thế, tiện ích cho công tác lập pháp của người đại biểu.
Issue Date: 2021-07-26
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP1521_Lapphapthoichuyendoiso.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.