Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/83375
Title: Biến đổi văn hóa ở các tộc người thiểu số khu vực biên giới Việt Nam - Lào trong quá trình phát triển và hội nhập
Authors: Lê Thị Hường
Keywords: Biến đổi văn hóa
Dân tộc thiểu số
Biên giới Việt Nam - Lào
Việt Nam
Abstract: Bài viết tổng quan một số nghiên cứu nổi bật về biến đổi văn hóa ở cúc tộc người thiểu số thuộc vùng biên giới Việt Nam - Lào vài thập niên gần đây, trên cơ sở đỏ chỉ ra những khoảng trong nghiên cứu và đề xuất định hướng nghiên cứu trong thời gian tới.
Issue Date: 2021-07
Type: Bài trích
Extent: 8 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTKHXH721_BDVHoCTNTSKVBGVN-LaotrongQTPTvaHN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.