Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/83675
Title: Agribank sẵn sàng bứt phá cho nấc thang phát triển vươn tầm nông thôn mới kiểu mẫu của Việt Nam
Authors: Phạm Tuấn
Keywords: Agribank
Nấc thang phát triển
Nông thôn mới kiểu mẫu
Việt Nam
Ngân hàng
Abstract: Bài viết tập trung phân tích Agribank sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Issue Date: 2021-05
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NH921_AgribanksansangbutphachonacthanphattrienvuontamNTMKMcuaVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.