Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/83687
Title: Các mô hình giám sát tài chính trên thế giới và liên hệ với Việt Nam
Authors: Phạm Minh Tuấn
Hồ Văn Trị
Keywords: Mô hình giám sát tài chính
Tài chính
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích, trình bày các mô hình giám sát tài chính trên thế giới và điều kiện áp dụng của Mô hình giám sát thể chế; Mô hình giám sát chức năng; Mô hình giám sát lưỡng đỉnh; Mô hình giám sát hợp nhất và đề xuất một số gợi mở cho Việt Nam
Issue Date: 2021-05
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD589521_CacMHGStaichinhtrenTGvalienhevoiVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,46 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.