Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/83693
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hồng Nhật
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/83693-
dc.description.abstractBài viết phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam.
dc.format.extent6 trang; PDF/A
dc.language.isovi
dc.rightsTạp chí Dân chủ và Pháp Luật
dc.subjectHiệu quả
dc.subjectThực hiện pháp luật
dc.subjectQuản lý thuế thu nhập cá nhân
dc.subjectViệt Nam
dc.titleNâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam
dc.typeTài liệu tham khảo
dc.coverageThư viện Quốc hội
dc.source.methodTạp chi Dân chủ và Pháp luật; Số 9 (354)-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL921_NangcaohieuquathuchienPLvequanlythuethunhapcanhanoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 55,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.