Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/83706
Title: Tài chính toàn diện hướng tới nền kinh tế không dùng tiền mặt tại Việt Nam
Authors: Phạm Hoài Bắc
Keywords: Tài chính toàn diện
Nền kinh tế không dùng tiền mặt
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích việc thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam; giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện hướng tới nền kinh tế không dùng tiền mặt tại Việt Nam trong thời gian tới; từ đó bài viết đưa ra một số khuyến nghị.
Issue Date: 2021-09
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nganhang1821_TaichinhtoandienhgtoinenKTkhongdungtienmattaiVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.