Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/83711
Title: Phát triển tài chính toàn diện hướng tới ổn định tài chính tại Việt Nam
Authors: Lê Thị Diệu Huyền
Keywords: Phát triển tài chính toàn diện
Hướng tới ổn định tài chính
Việt Nam
Abstract: Bài viết xem xét phát triển tài chính toàn diện và tác động tới ổn định tài chính nhằm để xuất kiến nghị phát triển tài chính toàn diện hướng tới ổn định tài chính tại Việt Nam.
Issue Date: 2021-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NH1421_PhtrienTCtoandienhgtoiondinhTCtaiVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.