Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/83721
Title: Một số giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam
Authors: Đặng Thị Quỳnh Trang
Keywords: Giải pháp
Thanh toán
Không dùng tiền mặt
Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày về cơ sở lý thuyết, thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam, đề xuất giải pháp
Issue Date: 2021-07
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD593721_MotsoGPTDTTKDTMoVietNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.