Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84649
Title: Pháp luật về cạnh tranh trong phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam
Authors: Đồng Thị Huyền Nga
Keywords: Pháp luật về cạnh tranh
Tham nhũng
Đấu thầu
Mua sắm công
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích vai trò của pháp luật về cạnh tranh trong phòng, chống tham nhũng trong đấu tranh mua sắm công và đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò của pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực này.
Issue Date: 2022-06
Type: Bài trích
Extent: 8 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP1222_PLveCTtrongphongchongTNtrongDTMSCoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.