Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84653
Title: Quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội phạm tham nhũng dưới góc độ kĩ thuật lập pháp
Authors: Nguyễn Ngọc Hòa
Keywords: Các tội phạm tham nhũng
Kĩ thuật trình bày
Liên kết văn bản
Thống nhất
Rõ ràng
Chính xác
Abstract: Bài viết phân tích các hạn chế về kĩ thuật trình bày nội dung văn bàn trong các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội phạm tham nhũng.
Issue Date: 2021-10
Type: Bài trích
Extent: 10 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • LH1021_QDcuaBLHS2015vecacTPthamnhungduoigocdoKTLP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.